کلیپ آتش نشانی آتش سوزی مغازه کبابی و انبار لوازم

2,152
حریق انبار لوازم در گاراژ و جلوگیری بموقع از سرایت به مغازهای مجاور.
آتش نشانی 9 دنبال کننده
pixel