کایت سواری خطرناک و پرواز بر فراز جزایر قناری - اسپانیا! Mirador del Rio

383

کایت سواری (گلایدینگ) خطرناک و بسیار هیجان انگیز بر فراز منطقه بسیار دیدنی "میرادور دل ریو" جزایر قناری! | Ghoghnos.ir | تلفن: 02124525