دکتر داوود حسینی از «ابن‌سینا و فلسفه‌ورزی در جامعه‌ی فلسفی ایران»می‌گوید

169
مرکز فرهنگی شهرکتاب 87 دنبال‌ کننده
169 بازدید
اشتراک گذاری
تصور تاریخی متعارف در جامعه‌ی فلسفی ایران، در حوزه‌ی فلسفه‌ی اسلامی، این است که نظام حکمت متعالیه کم‌وبیش نظام ایده‌آل فلسفی شکل گرفته در طول تاریخ فلسفه‌ی اسلامی است. سایر نظام‌های فلسفی در این تاریخ تا آنجا اهمیت دارند که به ما نشان دهند که چه راه‌های خطایی پیش پای ماست. از جمله‌ی این نظام‌ها نظام فلسفی ابن‌سیناست. در این گفتار تصویری دیگرگونه از این تاریخ را پیش چشم مخاطب قرار می گیرد. حکمت متعالیه و نظام‌های فلسفی بدیل او تا حد زیادی تلاش برای تفسیری سازگار از نظام فلسفی ابن‌سینا بوده‌اند. این تصویر تاریخی را در مورد مسئله‌ی وجود، که محل اختلاف میان ملاصدرا و میرداماد بوده است، با جزئیات بیشتری تحلیل وبررسی می شود
pixel