اظهارنظر تازه روحانی درباره مذاکره با آمریکا

190
خبرگزاری ایسنا 703 دنبال‌ کننده

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه "دشمنان با طراحی توطئه ای علیه کشور به دنبال شکستن عظمت ما هستند"، گفت: این کار در برابر ملت ایران شدنی نیست و دشمنان باید از مسیر غلط و نادرستی که آغاز کرده اند، بازگردند. هر زمان که آنها از این راه غلط خود بازگردند، ما آماده هستیم؛ هرگاه آنها به نقطه ای که از آن توطئه جدید را آغاز کرده اند، برگردند ما آماده هستیم.

pixel