محافظت از فرزندان در شبکه های اجتماعی

333
جلسه دکتر کاوه کهتویی در خصوص مشکلات شبکه های اجتماعی برای دانش اموزان و نحوه محافظت از آنان در فضای مجازی توضیح میدهد
pixel