تحصیل در روسیه بدون کنکور و مدرک زبان

31,765
تحصیل در روسیه بدون کنکور و مدرک زبان در رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی به زبان روسی و انگلیسی مورد تایید وزارت بهداشت ایران
pixel