شکار فیل با تیروکمان از فاصله 18 متری در زیمبابوه

2,383
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.7 هزار دنبال کننده