نمروت اسنایپر

97
من اسنایپر نیستم برا فان برداشتم
UNITI 15 دنبال کننده
pixel