ایمنی برق

268
HSE Awards 225 دنبال‌ کننده
268 بازدید
اشتراک گذاری
کاربرد وسیع از نیروی برق، تبعاتی را برای کاربران آن در پی خواهد داشت. عدم رعایت نکات ایمنی توسط کاربران می تواند پدیدآورنده حوادث ناخوشایندی باشد که بعضاً می تواند موجب مرگ آن ها نیز شود.این جاست که لزوم بکارگیری از دستورالعملی صریح، جهت کاهش خطرات ناشی از تماس با جریانات الکتریکی تحت عنوان ایمنی برق احساس می شود.
HSE Awards 225 دنبال کننده
pixel