مستند "حاشیه نشینی در مرکز شهر[اهواز]"

113

مستند کوتاه "حاشیه نشینی در مرکزشهر! " روایتی تکان دهنده از وضعیت اسفناک زندگی مردم در یکی از محلات کلانشهر اهواز! تصور و تدوین: حمیدرضا بهوندی محصول موسسه آب و آینه پاییز 96 ayenehmedia_ir