شیردل

208
به یک قطعه حماسی فوق العاده با نام Heart of Courage از آلبوم Invincible که جز برترین آثار Two Steps From Hell است گوش می‌کنیم.
pixel