#به_وقت_کتاب/معرفی کتاب الیزه اثر فریده چوبچیان

93

“به وقت کتاب” سرویس جدید لنگرخبر در بخش فرهنگی اجتماعی است که جمعه های هر هفته کتاب یکی از نویسندگان لنگرودی در آن معرفی می شود. در این قسمت کتاب الیزه اثر فریده چوبچیان نویسنده لنگرودی معرفی می شود. فریده چوبچیان زادهٔ 20 بهمن 1333 در آنسرمحله لنگرود است. تاکنون دوازده کتاب از وی به چاپ رسیده است که جدیدترین کتاب وی الیزه است. قالب داستان هایش ،اجتماعی می باشد که بیشتر از تجارب عینی خودش نشات می گیرد.  خودش میگوید که قصه گویی مادربزگش بزرگترین عاملی بود ک

pixel