بررسی فیلم رگ خواب با رویکرد روان تحلیلی طرحواره درمانی

164

طرحواره درمانی ، Schema Terapy ، جفری یانگ ، شخصیت پردازی شخصیت اول فیلم "رگ خواب" با بازی لیلا حاتمی

ideachef
ideachef 1 دنبال کننده