اشتغال پس از آموزش حسابداری با وجود شرایط خاص

171

می خوام ثابت کنم که با وجود شرایط خاص هیچگونه محدودیتی برای اشتغال وجود ندارد. این مصاحبه را حتما ببینید!!!

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel