آذری جهرمی: مسئله مدیریت فیلترشکن‌ها وظیفه وزارت ارتباطات نیست

70
آذری جهرمی: مسئله مدیریت فیلترشکن‌ها وظیفه وزارت ارتباطات نیست
pixel