شنبه ها با آوای جاوید (14)، چهارمضراب در بیات اصفهان

6,180

دونوازی تار و تنبک در آواز بیات اصفهان، ضبط در استودیوی آوای جاوید، بهمن ۱۳۹۶ اصفهان، www.Avayejavid.com ، تار: پیمان زرگرباشی، تنبک: مهرداد مهدوی، این دونوازی بصورت بداهه می باشد، یعنی بدون آماده نمودن قطعات و ملودیها و بر اساس آموخته های قبلی، برنامه اجرا می گردد. آموزش و ارائه رشته های مختلف هنر اصیل ایرانی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید