دکترمحمدرضا صادقی، جنین‌شناس و رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌‌سینا

274
توصیۀ مهم دکترمحمدرضا صادقی، جنین‌شناس و رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌‌سینا به زوج‌های جوان و جوانانی که هنوز ازدواج نکرده‌اند.
pixel