حضور مردمی در راهپیمایی روز جهانی قدس (تهران)

299
#اسرائیل_سقطت #صهیونیستی #فلسطینی #مردم_خبر #صهیونیست #اسرائیل_باید_از_صفحه_روزگار_محو_شود #القدس_لنا
pixel