گشایش نخستین کارخانه تولید اتصالات گازی کشور

115

شبکه یک - 9 تیر 1389 - 21:00 | گشایش نخستین کارخانه تولید اتصالات کشور در شهر کرد. این کارخانه می تواند 70 درصد نیاز داخلی به اتصالات فشار قوی پلی اتیلن را تامین کند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده