شناخت قوانین زندگی,ابزار مدرن موفقیت(1)

1,326

تمام اتفاقات ناگوار زندگی انسان حاصل نادیده گرفتن قوانین زندگی است.اگر نیروی جاذبه زمین را نادیده بگیرید آسیب خواهید دید. اما وقتی قانون جاذبه زمین را شناختیم,اوج گرفتیم و پروازکردیم.بیوریتم یکی دیگر از قوانین زندگی است که پیش بینی میکند در چه روزهایی انرژی فیزیکی,تفکر,حس ششم و احساسات ما بالا یا پایین است.قانون بیوریتم نیز ابزاریست که شناخت آن موجب جهش در موفقیت های ما می شود. bioritm.inssoa.com