چیلله گئجه سی

4,873

نصر: چیلله یک کلمه ترکی است به معنای نهایت کشیدگی به کنار و این شب به خاطر كشیدگی یعنی طولانی بودن آن بدین صورت نامگذاری شده است. قدیم ها با رسیدن چیلله شور و شوقی بسیار متفاوت تر از امروز در بین مردم پدید می آمد این روز در ایران و به خصوص در میان ترک ها روز خاصی قلمداد می شود. دیکلمه : لیلی کلولیان

pixel