اجازه کار پس از تحصیل در کانادا

66
تحصیل در دوره های تمام وقت یک ساله موجب دریافت یک سال اجازه کار پس از تحصیل در کانادا، و تحصیل در دوره های تمام وقت دو ساله یا بیشتر موجب دریافت سه سال اجازه کار بعد از تحصیل می شود... (خواهشمند است ادامه مقاله را از طریق لینک زیر مطالعه نمایید) https://radsam.ca/blog/تحصیل-در-کانادا/P85-اجازه-کار-پس-از-تحصیل.html رادسام متخصص در مهاجرت تحصیلی به کانادا تماس با دفتر تورنتو: 0014169703714 وب سایت: www.radsam.ca ایمیل: info@radsam.ca
CanadaRadsam 9 دنبال کننده
pixel