گفت و گو با مدیرمسئول روزنامه دریا در ویژه برنامه روز خبرنگار شرجی

19
یعقوب دبیری نژاد، مدیرمسئول روزنامه دریا مهمان دیگر ویژه برنامه روزخبرنگار شرجی بود.
pixel