تردمیل آبی (َAqua Treadmill)

152

#فیلم معرفی تردمیل آبی (Aqua Treadmill) و برخی از تمرین های مرتبط جهت تهیه تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد با ما در تماس باشید. 09128859550 www.HydroGym.ir

هیدروجیم
هیدروجیم 3 دنبال کننده