دعای ندبه هر هفته صبح جمعه در یکی از مساجد و حسینیه های شهر علامرودشت ستاد دعای

150

با همه ذرات عالم ما هم آوا می شویم قطره قطره اشک می ریزیم و دریا می شویم ندبه می خوانیم تا شاید ببارد آسمان چشم های انتظار هر دو دنیا می شویم

alirezashamsepoor
alirezashamsepoor 1 دنبال کننده