تشدید(قسمت اول)- مدرس: خانم پناهنده- دبستان هدی منطقه 5

434

تشدید(قسمت اول)- مدرس: خانم پناهنده- دبستان هدی منطقه 5

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 2
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel