کنفرانس مطبوعاتی آخرین فیلم گلشیفته فراهانی در فستیوال کن 2016

861
توضیحات جیم جارموش درباره شعر فارسی در کنفرانس مطبوعاتی آخرین فیلم خودش PATERSON در فستیوال کن 2016 ؛ فیلمی با حضور گلشیفته فراهانی .
pixel