ناوچه پرتقالی موجودی عجیب در اقیانوس

1,036
شگفتیهای آفرینش نشانه عظمت خداوند. باید این شگفتیها را قبل از مرگ دید. ساختار عجیب بدن و نحوه شکار ماهی توسط این موجود شگفت انگیز را ببینید.
pixel