گفتگو با خانم محبوبه مظاهری - کوچ مسیر شغلی و کسب و کار

707
تجربه چه تاثیری در یادگیری دارد؟ در این گفتگو با خانم محبوبه مظاهری، کوچ مسیر شغلی و کسب و کار در رابطه با آشنایی با کوچینگ و تجربه آموزش و یادگیری این مهارت و نحوه یادگیری آن سخن گفتیم...
pixel