قدردانی دکتر غریب پور رئیس هیئت عامل #ایمیدرو از مدیریت و‌کارکنان #فولاد_مبارکه

83
قدردانی دکتر غریب پور رئیس هیئت عامل #ایمیدرو از مدیریت و‌کارکنان #فولاد_مبارکه بخاطر تلاش در #خودکفایی کشور در تولید ورق ویژه لوله های انتقال نفت خام و‌گاز ترش
pixel