خدمات گروه جهادی دندانپزشکی شهید احمد کاظمی با کمک بنیاد علوی در لنده

589

گروه جهادی شهید احمد کاظمی با همکاری بنیاد علوی متشکل از 40 داندانپزشک اقدام به خدمات رسانی به مردم محروم شهرستان لنده نمودند اخبار بیشتر شهرستان لنده در وب سایت : www.lende.ir

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده