نصرانه صمیمی با "علی تنها" هنرمند جوان آذربایجان

2,448

نصر: در آستانه برگزاری کنسرت "علی تنها" هنرمند موسیقی کلاسیک آذربایجان در تبریز نصرانه در تالار شمس باغ گلستان تبریز میزبان این هنرمند جوان بود. گفت و گوی صمیمی نویده رئوف فرد مجری نصرانه را با علی تنها ببینید.