احترام به حاکمیت ملی و استقلال سوریه اصلی خدشه‌ناپذیر است

45
نشانه ادعای دروغین رژیم آمریکا در مبارزه با تروریسم، به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و همراهانش است / احترام به حاکمیت ملی و استقلال سوریه اصلی خدشه‌ناپذیر است
pixel