استاد احمد عامر - سوره نور - ایران، بیت رهبری ۱۳۸۳

813

تلاوت زیبای استاد مرحوم احمد محمد عامر، که در اولین سفری که همراه با استادشحات محمدانور به ایران داشتند، در تاریخ 1383/06/26 در بیت رهبری انجام شده است.

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده