فولکس واگن سفارشی ID.3 1ST لانچ ادیشن

96

.فولکس واگن در 24 ساعت توانست 10 هزار دستگاه از این خودرو را بفروش برساند

پردیس خودرو
پردیس خودرو 192 دنبال کننده