رشدینو همراه با ایسمینار

171

در این ویدیو در خصوص مشکلاتی که در رشد ایسمینار وجود دارد با مانوئل اوهانجانیانس موسس ایسمینار گپ زدیم .

رشدینو
رشدینو 182 دنبال کننده