رئیس کل بانک مرکزی: صادرات ریالی، خروج سرمایه از کشور است

133
بانک مرکزی به شدت با صادرات ریالی مخالف است. @GeraaMedia
pixel