تو چشمام نگاه کن تا خار شدنو ببینی

101
از اولشم با بقیه فرق داشتم.
pixel