کاردرمانی گردن گرفتن و راه رفتن کودکان|09120452406بیگی|منزل

48

کاردرمانی برای راه رفتن و گردن گرفتن کودکان به صورت تخصصی در کلینیک کاردرمانی ونک واقع در میدان ونک ، خیابان گاندی شمالی، کوچه صانعی ساختمان پزشکان سینا طبقه 5 واحد 20 انجام میشود.رزرو نوبت 09120452406 بیگی|gofkar.com

pixel