همخوانی مولودی غدیر حاج محمود کریمی | حاج محمدرضا طاهری

4,360
ما دل به تولای تو بستیم و ولاغیر همخوانی مولودی عید غدیر توسط حاج محمود کریمی حاج محمدرضا طاهری | متن مولودی در مهجه | Mohjat.net
pixel