داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

آموزش و تست زنی فیزیک یازدهم فصل چهارم مبحث شار مغناطیسی

29
شار مغناطیسی از مهم ترین مباحث فیزیک یازدهم است که در فصل چهارم رشته ریاضی و فصل سوم رشته تجربی است شار مغناطسیی به مفهوم میزان خطوط مغناطیسی گذرنده از یک مقطع است عوامل موثر بر شار مغناطیسی عبارت اند از ؛ ۱- میدان مغناطیسی ۲- مساحت پیچه گذرنده میدان ۳- زاویه بین خطوط میدان و خط عمود بر پیچه القای الکترو مغناطیسی زمانی رخ میدهد که هر یک از این عوامل موثر بر شار تغییر کنند و منجر به تغییر شار مغناطیسی شوند که در آن صورت نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه برابر است با قرینه ی حاصلضرب تعداد دور های پیچه در آهنگ تغییرات شار مغناطیسی این قرینه بودن باعث میشود که هرگاه تغییرات شار از نوع افزایش باشد ، علامت نیروی محرکه منفی شود و هرگاه تغییرات شار از نوع کاهش باشد علامت نیروی محرکه مثبت شود در این ویدیو به حل یک تست از نمودار های شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی میپردازیم
pooriaamani 156 دنبال کننده
pixel