مرغ خوش خوان - محمدرضا شجریان

1,934

علی رضا خورشیدفر: شاه صراحی نگار خارکن: صراحی سوپرانو مجید درخشانی: تار حسین رضایی نیا: دف، دایره مژگان شجریان: سه تار رامین صفایی: سنتور شاهو عندلیبی: نی حمید قنبری: تنبک کاوه معتمدیان: کمانچه، سبو مهرداد ناصحی: قیچک آلتو نکته: برخی از سازهای به کار رفته در این آلبوم از سازهای ابداعی استاد شجریان می باشند.

نجمه
نجمه 1.1 هزار دنبال کننده