ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

موسسه کارنامه - برنامه ریزی تولید فیلم

166
دستیاری کارگردان و برنامه ریزی تولید یک پروژه سینمایی یا سریال، یکی از جذاب ترین و البته سخت ترین شغل های مرتبط با عرصه تصویر است. در موسسه کارنامه با حضور مصطفی احمدی از جمله مدیران تولید و دستیاران کارگردان بسیار حرفه ای سینمای ایران قصد داریم به شیوه آکادمیک با اصول و مبانی این حرفه آشنا شویم... تلفن: 22745178 - 80 ...... سایت:www.karnameh.org
pixel