مدیریت پیش نیاز توسعه

101
این فیلم مستند در رابطه با نقش مدیریت در توسعه جوامع عقب مانده و در حال توسعه ساخته شده است. تهیه شده در: شرکت تبلیغاتی کیان فیلم www.kianfilm.ir
kianfilm.ir 6 دنبال کننده
pixel