مدرسه رفتن به چه دردی می خورد؟

2,447
در این فیلم کوتاه، به صورت فشرده به این سؤال پرداخته می شود که «مدرسه رفتن به چه دردی می خورد؟» و چرا سیستم آموزشی، امروزه مشکلات بسیاری پیدا کرده و کارکرد خود را از دست داده است. - 20TA30.com
بیست تا سی 142 دنبال کننده

MAMAD_BLACK

1 سال پیش
عالی
pixel