دار و ندار زندگیت رو از دست بدی چی میشه؟!

17
کافیست در چشم‌برهم زدنی دارو ندار زندگی‌ات را از دست بدهی،... آن وقت چه حالی داری؟! چه می‌کنی؟! چشم امیدت به دست کیست؟! فقط لحظه‌ای تصور کن.
پلاس 640 دنبال کننده
pixel