محسن محمدی نیا - Love Brain در مغز عاشق چه می گذرد؟

1,998
1,998 بازدید
اشتراک گذاری
اسرار عشق ماندگار: در مغز عاشق چه می گذرد؟ کدام سیستم از سیستمهای مغز در انسان فعال است؟ بخش اندیشه و تفکر؟ بخش هیجانات؟ بخش غرایز؟ محسن محمدی نیا (روانشناس)- معین به ما در تلگرام بپیوندید کانال Life is Beautiful: ☘❤️ @beautifulLife110 ❤️☘
pixel