فرصت طلایی تجارت با قطر

20,302

فعالان اقتصادی این روزها از یک فرصت ویژه سخن می گویند؛ فرصتی که اگر از آن بهره نگیریم ممکن است خیلی زود به حسرتی بی فایده تبدیل شود. آغاز این فرصت به اواسط خرداد ماه باز می گردد؛ زمانی که تنش سیاسی میان تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس به اوج خود رسید.

کاماویدیو
کاماویدیو 809 دنبال کننده