دكتر حدادزاده برداشتن قلب جهت پيوند قلب .يزد

158
158 بازدید
اشتراک گذاری
بعد از اطلاع از اينكه كودكي ٩ ساله د چار مرگ مغزي و داوطلب اهدا قلب داريم چون گيرنده مناسب اين گروه خوني در يزد نداشتيم متوجه شديم كه كودكي ديگر در بيمارستان شهيد رجايي تهران مبتلا به نارسايي قلب و مناسب اين قلب ميباشد ،و باهماهنگي اورژانس هوايي يزد و فرودگاه هاي يزد و تهران عمليات برداشتن و انتقال در صبح عاشورا انجام شد
pixel