دزدی فرهنگ و تاریخ

1,376
آثار تاریخی ایران را از آن یونان می گویند، و برای آن داد سخن از دمکراسی 5000 ساله یونان و غرب می گویند، جوانان با هوش متخصص ایران، سیستم آموزشی کپی پیسی ایران، دروغهای تاریخ را دور بریزید، تا بتوانید به دزدی های تاریخی پاسخ بدهید. مشروح در http://arqir.com

گلبرگ

4 سال پیش
درود بر شما جناب راوید .
وبسایت ارگ ایران درود سپاس ، تندرست و پیروز باشید.
pixel